Uzņēmuma politika

Visu būvniecības, ražošanas un pakalpojumu mērķis ir nodrošināt visaugstākās kvalitātes visaptverošus elektroapgādes tehnisko projektu izbūves un uzturēšanas darbus, atbilstoši klientu vēlmēm un prasībām un saskaņā ar pastāvošajiem tehniskajiem noteikumiem, normām un standartiem, kā arī detalizēti pildīt līgumu prasības un noteikumus.

SIA „Mītavas Elektra“ politika balstās uz šādiem punktiem:

  • Galvenā kvalitātes mērvienība - klientu apmierinātība.
  • Uzņēmuma izaugsme - gatavība inovācijām darba tehnoloģijā un organizācijā.
  • Kvalificēti, apzinīgi un motivēti darbinieki = augstas kvalitātes produkts + sekmīga uzņēmuma darbība
  • Darba drošums un vides aizsardzība ar plānotām un efektīvām darbībām.
  • Procesu īstenošana no ekonomiski izdevīgākā skatu punkta.

 

Uzņēmumā ir izveidota integrētā kvalitātes pārvaldības sistēma kopā ar darba drošuma un vides aizsardzību, par pamatu ņemot  ISO 9001, ISO 14001.