2010. gads

  • Valsts galvenā a/c A8 Rīga – Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) 29.12-29.46 km (Dalbe) un valsts reģionālā a/c P93 Jelgava – Iecava km 12.74 – 13.74 (Garoza) apgaismojuma ikdienas uzturēšana
  • Apgaismojuma barošanas līnijas atjaunošana valsts galvenā autoceļa A8 Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) km 29.49 (Dalbē)
  • Jaunu soliņu un atkritumu urnu izgatavošana un piegāde Jelgavas pilsētas parkos, skvēros un autobusu pieturvietās esošo soliņu un atkritumu urnu uzturēšanas remontdarbi
  • Autoceļa P-97 Jelgava-Dobele-Annenieki Jelgavas pilsētas posmā km 1,9 - 5,04 (Dobeles šosejas) rekonstrukcija
  • Ziemassvētku dekoru montāžu un demontāžu Jelgavas pilsētā
  • Karogu, baneru un svētku aprīkojuma uzstādīšana, noņemšana un uzglabāšana