2013. gads

 • Jelgavas pilsētas ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu
 • Jelgavas pilsētas ceļa satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas un uzstādīšanas darbi
 • Āra apgaismojuma izbūve un rekonstrukcija Platones pagasta pārvaldē Jelgavas novadā. Objekts – Poķi
 • Apgaismojuma izbūve Atmodas ielas posmā no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai, Jelgavā
 • Ielu apgaismojuma ierīkošana Ausekļu un Iecavas ielās Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā
 • Par Ziemassvētku dekoru un to elektropieslēgumu montāžu un demontāžu Jelgavas pilsētā
 • Karogu, banneru un svētku aprīkojuma uzstādīšana, noņemšana un uzglabāšana
 • Elejas pagasta, Jelgavas novada Dārza ielas apgaismojuma atjaunošanas darbu izpilde
 • Soliņu, atkritumu urnu un tirdzniecības vietu komplekta konstrukciju uzturēšanu Jelgavas pilsētas  
  administratīvajā teritorijā
  aaasd
   Jelgavas pilsētas ziemassvētku egli ar apgaismojumu uztādīja SIA „Mītavas Elektra”
  solii