2014. gads

  • Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) km 29,12 - 29,46 (Dalbe) un valsts autoceļa P93 Jelgava - Iecava km 12,74 - 13,74 (Garoza) apgaismojuma ikdienas uzturēšana
  • Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) km 41,712 - 42326 apgaismojuma un km 30,06 - 31,54  apgaismojuma un satiksmes regulēsanas ierīču (luksoforu) ikdienas uzturēšana
  • Valsts reģionālā autoceļa P94 Jelgava - Staļģene - Code, km 1,30 - 2,80 (Mežciems) apgaismojuma ikdienas uzturēšana
  • Luksoforu pārbūve Jelgavā, Rīgas ielas – Pumpura ielas – Pērnavas ielas krustojumā un Rīgas ielas – Loka maģistrāles krustojumā
  • Par Jelgavas pilsētas ceļa satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas un uzstādīšanas darbiem
  • Lielupes tilta un Driksas tilta izgaismošana