2011. gads

    • Elektroapgādes un ugunsgrēka atklāšanas untrauksmes sistēmas izbūve projektā "Aktivitāšucentra izbūve administratīvajā ēkā", pagstmāja, Zaļenieku pagasts
    • Ielas, gājēju celiņa rekonstrukcija Bauskas šoseja-Vilkudārza iela-Meža prospekts", Elejas pag., Jelgavas nov. Apgaismojuma izbūve
    • Vircavas pagasta Mazlauku ciemata apgaismojuma ierīkošana
    • Svētes pagasta Jēkabnieku kultūras nama elektroapgādes izbūve uniekštelpu rekonstrukcija"
    • Bojātu ielu plāksnīšu demontāža un jauno ielas plāksnīšu izgatavošana un uzstādīšana (2011-2012)