2012. gads

 • Elektroapgādes, apgaismojuma ārējo tīklu, luksoforu objektu izbūve objektā "Lietuvas šosejas rekonstrukcija posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai”.(2012-2013)
 • Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jelgavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
 • Jelgavas pilsētas ielu meteoroloģisko staciju uzturēšanas darbi(2012-2013)
 • Jelgavas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana (2012-2015)
 • Luft nokrišņu sensora R2S kalibrēšana-remonts ielu meteoroloģiskajai stacijai Rūpniecības ielas-Tērvetes ielas krustojumā, Jelgavā
 • Jelgavas pilsētas luksaforu objektu remontdarbi un uzturēšanas darbi (2012-2015)
 • Stāvlaukuma P.O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā ar inteliģentās uzraudzības iekārtu un apgaismojumu izbūve
 • Karogu, banneru un plakātu montāža, demontāža un uzglabāšana Jelgavas pilsētā
 • Jaunu soliņu un atkritumu urnu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā
 • Ziemassvētku dekoru un to elektropieslģuma montāžas un demontāžas darbi Jelgavas pilsētā (2007-2012)
 • JPPII "Pasaciņa" elektroapgādes avārijas novēršana sdarbi iestādes pagrabstāvā un āra apgaismojuma elektroapgādē gar Aspazijas ielu un Asteru ielu
 • Apgaismojuma atjaunošana Jelgavas ielā, Kalnciemā
 • Inteliģentās vadības sistēmas izbūve Raiņa ielā, Jelgavā
 • Lielās ielas rekonstrukcija posmā no J.Čakstes bulv. Līdz Dambja ielai, Jelgavā - elektromontāžas darbi un luksaforu objektu projektēšanas un izbūves darbi (2012-2013)
 • Liellopu fermas 1000 galvām 1.kārtas būvniecība, elektromontāžas darbi "Pienenes" Slampes pag., Tukuma nov.
 • Zaļenieku vidusskolas ēkas rekonstrukcija vispārējās izglītības kvalitātes uzlabašanai Jelgavas novadā
 • Slidotavas elektroapgādes nodrošināšana Dobeles ielā, Jalgavā.
 • Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) km 41,712 - 42,326 apgaismojuma un km 30,06 - 31,54 satiksmes regulēšanas ierīču ikdienas uzturēšana (2010-2012)
 • Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) 29,12 - 29,46 km (Dalbe) un valsts reģionālā autoceļa P93 Jelgava - Iecava 12,74 - 13,74 km (Garoza) apgaismojuma ikdienas uzturēšana (2010-2012)