2015. gads

JPPA "Pilsētsaimniecība" Reģ. Nr.90001282486

Jelgavas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana un elektropieslēguma nodrošināšana pasākumu laikā

JPPA "Pilsētsaimniecība" Reģ. Nr.90001282486

Jelgavas pilsētas luksoforu objektu uzturēšana

Ozolnieku novada pašvaldība Reģ. Nr.90001623310

Gājēju pārejas apgaismojuma, kas atrodas Rīgas ielā (pie Krasta ielas), Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā izbūves darbi

JPPA "Pilsētsaimniecība" Reģ. Nr.90001282486

Jelgavas pilsētas ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitejošo diožu (LED) aogaismojumu

JPPA "Pilsētsaimniecība" Reģ. Nr.90001282486

Ceļa satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas un uzstādīšanas darbi jelgavā

SIA "Uzars Bruģēšana" Reģ. Nr. 53603028391

Elektroapgādes, ārējo tīklu - apgaismojuma izbūve projekta "Automašīnu stāvvietu, kas atrodas pie Ozolnieku vidusskolas, Jelgavas ielā 35, Ozolniekos, Ozolnieku novadā, pārbūves darbi"

JPPA "Pilsētsaimniecība" Reģ. Nr.90001282486

Elektrības pieslēguma nodrošināšana ar mobilajiem ģeneratoriem un to apkalpošana

Kuldīgas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000035590

Būvdarbu veikšana objektā "Ielas apgaismojuma rekonstrukcija Kaļķu ielā, Kuldīgā"

SIA "Audzes Būvfirma" reģ. Nr LV 43603031101

Kalnciema vidusskolas labiekārtošana Kalnciema vidusskolā, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

SIA "Audzes Būvfirma" reģ. Nr LV 43603031101

Aizupes pamatskolas teritorjas labiekārtošana Aizupes skolā, Tušķos, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

JNP Glūdas pagasta pārvalde Reģ. Nr.90009118031

Ielu apgaismojuma līnijas remontdarbi Lielā un Centra ielās Nākotnē, Glūdas pagastā

Talsu novada pasvaldība Reģ. Nr.90009113532

Dīķu un Smilgas ielas LED apgaismojuma izbūve Talsos

JPPA "Pilsētsaimniecība" Reģ. Nr.90001282486

Elektromontāžās darbi Ziemassvētku gaismas dekoru uzstādīšanai un noņemšanai